A A+ A++

Do pobrania

Do pobrania BonumAdmin 24 marca 2022

  Regulamin projektu

  Procedury Bezpieczeństwa

 9.3_Test kompetencji cyfrowych

  9.3_Formularz Zgłoszeniowy

 9.3_Oświaczenie o przynależności do gr.docelowej

  9.3_Ankieta potrzeb dla OzN

  9.3_Oświaczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia