A A+ A++

Generator ICT

Generator ICT BonumAdmin 7 marca 2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

O projekcie

 

Bonum Consulting Piotr Nakonieczny w partnerstwie z Regionalnym Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

Generator ICT

Projekt skierowany jest do 350 osób (245 K, 105 M) dorosłych, wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, wykazujących lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (zgodnie z KC), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, w tym, w szczególności:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach min. 70 osób (49K, 21M)

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej min. 53 osoby (38K, 15M)

 • Osoby z niepełnosprawnościami min. 18 osób (13K, 58M)

 • Osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg – min. 88 osób (62K, 26M)

 • Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z warunków:

 1. Osoby posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego (ISCED 3)

 2. Osoby w wieku 50 lat i więcej

 3. Osoby z niepełnosprawnościami

 4. Rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny

– min. 141 osób (100K, 41M)

Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych nieprowadzących działalności gospodarczej

Głównym Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania A, potwierdzonych egzaminem zewnętrznym ECDL Profile przez co najmniej 315 osób (221 kobiet, 94 mężczyzn) w okresie 01.04.2022 – 30.04.2023.

Oferujemy:

Szkolenia TIK zakończone procesem walidacji i certyfikacji (ECDL PROFILE): – 80 h szkolenia na grupę – 20 spotkań x 4h (śr. 2-3 razy w tygodniu) na poziomie A – 5 obszarów DIGCOMP (Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów)

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 • Materiały dydaktyczne (podręcznik)
 • Egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego w terminie 01.04.2022r. – 30.04.2023r. 

Wartość projektu: 716 187,50 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 608 759,37 PLN

Wkład Budżetu Państwa w projekt: 35 809,38 PLN

KONTAKT

Lider:

e-mail: katarzyna.otachel@bonumconsulting.pl telefon: 790-293-330

Partner:

e-mail: michalpolomski@rcsa.pl telefon: 507-804-207


BIURO PROJEKTU: 
Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego 31 – biuro znajduje się w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi w zakładce do pobrania.